کاغذ(پارچه)تفلون:

کاغذهای تفلونی چینی،ترکیه ای و آلمانی به صورت پارچه و نواری در عرض‌های 1الی100و ضخامت های 0/13،0/25،0/30،به صورت چسبدار و بدون چسب با تحمل دمایی 260الی500درجه سانتیگراد.

عمده مصرف این پارچه ها در صنایع غذایی،هیتر،لمینت،شیرینگ و المنت استفاده میشود.

کاغذ(پارچه)تفلونکاغذ(پارچه)تفلون