کینگ تفلون خالصP.T.F.E بافته شده از نخ تفلون خالص به صورت نوار منعطف در سطح مقطع مربع میباشد که به عنوان اب بند کار برد وسییعی در صنایع مختلف مانند صنایع شیر سازی و پمپ سازی دارد.مقاومت حرارتی از _180 تا مثبت 260درجه سانتیگراد دارد،مقاومت شیمیایی ازPH1 تا 14 وضریب اصتکاک بسیار پایین از خصوصیات این محصول میباشد.
پکینک تفلون خالص P.T.F.Eدر ابعاد 3*3 میلیمتر تا 50*50میلیمتر قابل تامین و عرضه میباشد،و در سانتریفوژ ها،شیرآلات صنعتی،میکسرها،لوله ها،پمپ ها و صنایع برق و غیره مورد استفاده وسیعی دارد.