پکینگ تفلون گرافیت:

پکینگ تفلون گرافیت تهیه شده از الیاف گرافیت در حالت نواری منعطف در سطح مقطع چهار گوش میباشد،که در صنعت اببند، کار برد گسترده ای در. صنایع مختلف نظیر ساخت شیرآلات و پمپ دارد،تفاوت تفلون گرافیت در مقایسه با تفلون خالص در مقاومت کشش و ضریب اصطکاک بسیار پایین آن قابل عرضه میباشد.این پگینگ ها در محیط های برخورد با بخار،آب داغ،مواد شیمیایی،حلال ها،اسید ها،بازها،و اکثر موارد شیمیایی و قلیایی عملکرد بسیار خوبی دارد.

پکینگ تفلون گرافیت
پکینگ تفلون گرافیت
پکینگ تفلون گرافیت
پکینگ تفلون گرافیت