این پکینگ ها از الیاف آزبست بافته میشوند و به روغن گرافیت آغشته میشوند،این پکینگ ها اغلب در پمپ‌ها شیرآلات صنعتی،صنایع نفتی ودر محیط هایی که با فشار متوسط و بخار کار میکنند به کار گرفته میشوند،و در انواع ساده و سیمدار عرضه میشوند،نوع سیمدار آن مسلح به سیم های اینکنل و استنلس استیل میباشد که به مقاومت مکانیکی این پکینگ ها می افزایند.