پارچه فایبر فلون P.T.F.E

واردات و پخش پارچه های نسوز فایبر فلون TORK ، آلمانی و چینی به صورت پارچه و نواری در عرض‌های 1 الی 200 سانتیمتر و در ضخامت های 0/13 ،0/15 ،0/20 ،0/25 ،0/30 ،0/40 بصورت چسبدار و بدون چسب با تحمل دمایی 250 الی 700 درجه سانتیگراد.

عمده مصرف این پارچه ها در صنایع غذایی ، هیتر ، شیرینگ و المنت و . . . میباشد.

پارچه فایبرفلونp.t.f.e
پارچه فایبرفلونp.t.f.e
پارچه فایبرفلونp.t.f.e
پارچه فایبرفلونp.t.f.e
پارچه فایبرفلونp.t.f.e
پارچه فایبرفلونp.t.f.e