میکا یک ماده معدنی میباشد که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف پیدا کرده است.مقاومت حرارتی و مقاومت الکتریکی بالا دو خاصیت مهم میکا میباشند که سبب گشته این ماده معدنی در صنایع عایق بندی حرارتی و الکتریکی کار بردهای فراوانی پیدا نماید.
موارد استفاده میکا متفاوت هستند و میتوان از آن در صنایع گوناگون بهره برد.با تبدیل آن به ورقه میتوان از ورق میکا در شیشه پنجره ها استفاده کرد.میکا نسبت به افت و خیز دما تحمل بالایی دارد و برای ساخت خانه های سبز بسیار کاربرد دارد.همچنین در عناصر رنگی به کار رفته در درها و پنجره ها از آن بهره میبرند.پودر سفید میکا در فرمولهای ساخت خمیر دندان استفاده میشود.