ورق تفلونP.T.F.E

تفلونP.T.F.E(در اشکال ورق،میل گرد و لوله تفلون)همراه با ترکیبات تفلون گرافیت،تفلون کربن،تفلون فایبر گلاس و تفلون برنز.

پلیمرهای نسوز ضد اسید تفلون گرافیت،پلیمرهای نرم و ضد سایش پلی یورتان(P.U)پلیمرهای سخت ضد سایش پلی امید(P.A)انواع ورق‌های سیلیکونی،پلیمرهای نرم برای اببندیP.V.C پلیمرهای مقاوم در اسیدP.P.

ورق تفلون p.t.f.e