نوار های نسوز از الیاف ازبست،الیاف فایبر سرامیک یا الیاف سرامیک تابیده شده وبه صورت تار و پود بافته میشوند،که حرارت 250تا1400 درجه سانتیگراد را تحمل میکند.از نوار ازبست برای اب بندی و عایق بندی دیگ های بخار و دریچه ها و خطوط لوله ها استفاده میشود،و نوار سرامیکی از الیاف سرامیک فایبر به صورت تار و پود به هم بافته می شود،که در دو نوع ساده وسیمدار در عرض‌های 3،5،7و10 سانتیمتری و در ضخامت 1،5 و 3 میلیمتر عرضه میشود.