نوار تفلون ادامسی یا سیلون به وسیله مواد تفلون 100 درصد منبسط شده است و از خاصیت میکانیکی بالایی برخوردار است.
این محصول بهترین پایداری را در برابر فشار بالا برخوردار است. به علت نواری و قابل انعطاف بودن این محصول در اشکال مختلف جهت اببندی در تمامی سطوح حتی سطوح ناهموار قابل استفاده میباشد.
در ضمن این نوار دارای قدرت کششی زیاد و انعطاف پذیری بالا و برگشت پذیری بسیار پایین در اثر کشس وده و همچنین دارای قدرت بالا در عدم برگشت پذیری نوار سیلون در مقطع عرضی در مدت زمان فشردگی حتی در دمای بالا را دارا میباشد.
نوار سیلون یا همان نوار تفلون ادامسی دارای تحمل دمایی250_ الی 250+ درجه سانتیگراد و تحمل حداکثر فشار 220 بار را دارا میباشد.
تفلون ادامسی یا همان سیلون قابل استفاده درپالایشگاه ها ، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و صنایع غذائی استفاده میشود.