نخ نسوز آزبستی،نخ نسوز آزبست تفلون:
نخ نسوز آزبستی از الیاف بلند آزبست درهم تابیده تولید میگردد،تحمل حرارتی نخ آزبست 350تا800درجه سانتیگراد بوده و در سایز های 4الی14میلیمتر موجود میباشد،و نخ آزبستی چهار گوش بافته شده‌ از سایز 4*4میلیمتر تا 50*50میلیمتر موجود میباشد،از نخ نسوز آزبست به عنوان عایق حرارتی در سیستم های هدایت حرارتی استفاده میشود.همچنین نخ آزبست از الیاف با کیفیت آزبست بافته شده و در انواع فلنج ها ،شیرآلات،و دیگ های بخار بهترین گزینه مصرف میباشد.