میل گرد تفلون نسوز،لوله تفلونی P.T.F.E :

میل گرد تفلونP.T.F.Eقابلیت تراشکاری شدن به منظور ساخت انواع واشر و چرخ دنده،پکینگ،و دیگر قطعات مناسب جهت استفاده در محیط هایی با مقاومت شیمیایی،حرارتی و الکتریکی بالا بسیار مناسب اند،این میلگرد ها مقاومت حرارتی تا 380درجه سانتیگراد را دارا هستند و در قطر هایی از 10mmالی300mmقابل عرضه میباشند.ارتفاع این میل گردها100سانتیمر و قطر های بیشتر از 300میلیمتر در ارتفاع20و30سانتیمتر قابل عرضه میباشند.

میلگرد تفلون نسوز،لوله تفلونیp.t.f.eمیلگرد تفلون نسوز،لوله تفلونیp.t.f.e