عایق حرارتی برد ، بلنکت:

پتو نسوز(بلنکت) و پیپر (paper) در ضخامت و ابعاد و دانسیته (فشردگی) مختلف، الیاف سرامیکی،پنبه نسوز، پودر گرافیت و آزبست، ورق میکا ، که عمده کاربرد این محصولات برای عایق کاری کوره ها و دیگ ها میباشد که دمای 1400 درجه سانتیگراد را تحمل دارند.

 عایق حرارتی برد،بلنکتعایق حرارتی برد،بلنکتعایق حرارتی برد،بلنکت