طناب سرامیکی:

این پکینگ ها از الیاف سرامیک تشکیل شده اند،که در دو نوع(ساده و مسلح سیمدار)که به صورت گردو چهار گوش به هم بافته شده‌ و در ضخامت های 2الی100 میلیمتر قابل عرضه میباشند.

و کاربرد نخ یا طناب سرامیکی:

درزگیری کوره های صنایع فولاد.

واشر بندی و درزگیری کوره های ضد اسید در صنایع پتروشیمی

3_عایق بندی برج های حرارتی،اگزوزها و کوره های صنعتی.

4_همچنین جهت عایق بندی مکان هایی که با حرارت مستقیم در تماس هستند.

طناب سرامیکیطناب سرامیکی